Przewodnik

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane uczestnictwem w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Argonauci oraz dla ich macierzystych instytucji/organizacji (instytucji wysyłających). Znajdują się w nim praktyczne wskazówki, które umożliwią przygotowanie aplikacji i otrzymanie środków finansowych na wizytę studyjną. Przewodnik nie zastępuje innych dokumentów/wytycznych, które obowiązują w przypadku korzystania ze środków unijnych, ale porządkuje wiedzę na temat tych zasad w zakresie, który jest podstawowy dla uczestników programu Argonauci.

Przewodnik w wersji pdf: Przewodnik po programie Argonauci

Informacja w wersji angielskiej, dla Instytucji Przyjmującej: ARGONAUTS 2016 – information in English