Budżet

Budżet Programu w jego fazie pilotażowej wynosi 1 151 784 złotych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 086 017,13 złotych. Budżet umożliwi objęcie Programem nie mniej niż 90 urzędników i pracowników służby cywilnej. W kolejnych latach Program może być kontynuowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.