Źródła finansowania

Program Argonauci jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej jako beneficjenta Programu Wiedzy Edukacja Rozwój finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.