Harmonogram wsparcia

Sesje coachingowe

Najbliższy zaplanowany termin sesji coachingowej

26-27.03.2018 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa


Sesje które się odbyły

27-28.11.2017 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

23-24.10.2017 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

21-22.08.2017 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

19-20.06.2017 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

3-4.04.2017 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

7-8.11.2016 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

10-11.10.2016 (godz.8:30-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

25-26.04.2016 (godz. 9-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa

18-19.04.2016 (godz. 9-17:00)
Grupowa sesja coachingowa dla uczestników projektu
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
Warszawa


Wizyty studyjne

10-16.12.2017
Wizyta studyjna – Rzym, Włochy
Instytucja przyjmująca – Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywności i Leśnictwa – Departament Centralnego Inspektoratu Ochrony Jakości i Zwalczania Oszustw w Produktach Rolno-Spożywczych
Tytuł problemu – „Zwiększenie efektywności nadzoru sprawowanego przez administrację publiczną w obszarach jakości żywności – zabezpieczenie interesów konsumentów i producentów”

06-09.12.2017
Wizyta studyjna – Helsinki, Finlandia
Instytucja przyjmująca – Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji
Tytuł problemu – „Podręczniki szkolne i inne materiały edukacyjne”

06-09.12.2017
Wizyta studyjna – Helsinki, Finlandia
Instytucja przyjmująca – Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji
Tytuł problemu – „Podnoszenie jakości nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”

06-09.12.2017
Wizyta studyjna –  Helsinki, Finlandia
Instytucja przyjmująca – Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji
Tytuł problemu – „Tworzenie e-zasobów w edukacji i ich utrzymanie na poziomie państwowym”

26.11-02.12.2017
Wizyta studyjna – Szwecja, Sztokholm
Instytucja przyjmująca – Szwedzka Agencja Chemikaliów
Tytuł problemu – „Ekologia wniosków – zarządzanie wnioskami w nowych realiach prawnych i informatycznych w celu usprawnienia rejestracji produktów biobójczych w procedurach europejskich”

14-24.11.2017
Wizyta studyjna –  Wiedeń, Austria
Instytucja przyjmująca – Austriacka Kancelaria Federalna
Tytuł problemu – „Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w austriackiej służbie cywilnej”

05-09.11.2017
Wizyta studyjna –  Wilno, Litwa
Instytucja przyjmująca – Litewska Dyrekcja Dróg i Autostrad przy Ministerstwie Transportu
Tytuł problemu – „Wymiana doświadczeń (dobrych praktyk) w zakresie udzielania zamówień publicznych; w szczególności kryteriów oceny ofert oraz e-zamówień”

05-11.11.2017
Wizyta studyjna –  Helsinki, Finlandia
Instytucja przyjmująca – Fiński Urząd ds.Patentów i Rejestracji
Tytuł problemu – „Fiński model organizacji pracy z wykorzystaniem narządzi informatycznych oraz procedury wprowadzania zmian”

05-11.11.2017
Wizyta studyjna –  Helsinki, Finlandia
Instytucja przyjmująca – Fiński Urząd ds.Patentów i Rejestracji
Tytuł problemu – „Fiński model zarządzania organizacją pracy i jakością w procedowaniu znaków towarowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych”

08-13.10.2017
Wizyta studyjna –  Irlandia, Dublin
Instytucja przyjmująca – Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tytuł problemu – „Metody planowania działalności i analizy ryzyka w instytucjach publicznych zajmujących się nadzorem górniczym”

15-21.10.2017
Wizyta studyjna –  Helsinki, Rovaniemi – Finlandia
Instytucja przyjmująca – UKES – Fińska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Chemikaliów przy Ministerstwie Zatrudnienia i Gospodarki
Tytuł problemu – „Usprawnienia w organizacji, administracji i zarządzaniu organów nadzoru górniczego”

23-27.10.2017
Wizyta studyjna –  Belgia, Bruksela
Instytucja przyjmująca – Komisja Europejska , Departament zdrowia i bezpieczeństwa żywności
Tytuł problemu – „Zdrowie i dobrostan zwierząt, urzędowe kontrole i zwalczanie chorób zwierząt”

10-16.09.2017
Wizyta studyjna –  Helsinki, Finlandia
Instytucja przyjmująca – Fińska Administracja Podatkowa
Tytuł problemu – „Efektywny pobór podatków pośrednich i bezpośrednich na przykładzie Fińskiej Administracji Podatkowej”

11-15.09.2017
Wizyta studyjna –  Holandia, Ede
Instytucja przyjmująca – Agencja do spraw Rejestracji Środków Ochrony Roślin i Produktów Biobójczych
Tytuł problemu – „Organizacja i przebieg procesu świadczenia doradztwa w zakresie produktów biobójczych i wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych przez Ctgb (Holandia)”

18-29.09.2017
Wizyta studyjna –  Bruksela, Belgia
Instytucja przyjmująca – Komisja Europejska
Tytuł problemu – „Wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się w praktyce ze stosowaniem dyrektywy ocenowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu i odporności po jej nowelizacji w 2014 r., od strony KE, także w zakresie postępowań w sprawie naruszeń”

24-30.09.2017
Wizyta studyjna –  Eberswalde,Niemcy
Instytucja przyjmująca – Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia
Tytuł problemu – „Łączy nas chemia – job shadowing w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej”

24-30.09.2017
Wizyta studyjna –  Eberswalde,Niemcy
Instytucja przyjmująca – Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia
Tytuł problemu – „Genetyczna tożsamość Europy – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy łódzką i brandenburską Policją”

24-30.09.2017
Wizyta studyjna –  Eberswalde,Niemcy
Instytucja przyjmująca – Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia
Tytuł problemu – „Informatyka śledcza narzędziem w walce z przestępczością w Europie – zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w policyjnej instytucji partnerskiej”

24-28.09.2017
Wizyta studyjna –  Kopenhaga, Dania
Instytucja przyjmująca – Urząd Statystyczny Danii
Tytuł problemu – „Zdobycie wiedzy o zakresie wykorzystywania dla potrzeb statystyki przedsiębiorstw źródeł administracyjnych w tym Jednolitego Pliku Kontrolnego”

23.07-04.08.2017
Wizyta studyjna –  Londyn, Wielka Brytania
Instytucja przyjmująca – Departament Handlu Międzynarodowego – Organizacja ds. Obrony i Bezpieczeństwa
Tytuł problemu – ” Relacje z przemysłem obronnym”

03-11.07.2017
Wizyta studyjna –  Szwecja, Sztokholm
Instytucja przyjmująca – Szwedzka Administracja Transportowa
Tytuł problemu – ” Innowacyjność w służbie zapewnienia mobilności, zachowania środowiska naturalnego i zaspokojenia potrzeb kierowców na terenach miejskich”

03-15.07.2017
Wizyta studyjna –  Erfurt, Niemcy
Instytucja przyjmująca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Turyngii
Tytuł problemu – ” Dobre praktyki w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania zezwoleń na pracę na przykładzie Kraju Związkowego Turyngia”

02-08.07.2017
Wizyta studyjna – Londyn, Wielka Brytania
Instytucja przyjmująca – Urząd Komunikacji
Tytuł problemu – ” Ochrona użytkowników usług telekomunikacyjnych i pocztowych przez Ofcom, w szczególności prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – ADR ”

19-29.07.2017
Wizyta studyjna – Hiszpania, Madryt
Instytucja przyjmująca MINISTERSTWO ROZWOJU
Tytuł problemu – ” Dobre praktyki w procesie kształtowania systemu planowania przestrzennego na rzecz adaptacji do zmian klimatu ”

17-21.07.2017
Wizyta studyjna – Londyn, Wielka Brytania
Instytucja przyjmująca – Agencja Ochrony Środowiska
Tytuł problemu – ” Komunikacja społeczna i komunikacja z mediami w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska ”

02-15.07.2017
Wizyta studyjna – Niemcy, Heidelberg
Instytucja przyjmująca – Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej z siedzibą w Heidelbergu
Tytuł problemu – ” Zapoznanie się z dobrymi praktykami w organizacji i zarządzaniu badaniami naukowymi na przykładzie organizacji międzynarodowej – Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej z główną siedzibą w Heidelbergu ”

18-24.06.2017
Wizyta studyjna – Wielka Brytania, Londyn
Instytucja przyjmująca – Brytyjska agencja ds. produktów leczniczych
Tytuł problemu – ” Przebieg procesu przeprowadzania inspekcji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych podmiotu odpowiedzialnego w Wielkiej Brytanii”

04-16.06.2017
Wizyta studyjna – Niemcy, Meppen i Magdeburg
Instytucja przyjmująca – Powiat ziemski Emsland, Ministerstwo Środowiska, Rolnictwa i Energii Kraju Związkowego Sachsen-Anhalt
Tytuł problemu – ” Zapoznanie się z procedurami koniecznymi do ochrony danych osobowych”

04-12.06.2017
Wizyta studyjna – Chorwacja, Zagrzeb
Instytucja przyjmująca – Chorwacki Urząd Regulacji ds. Sieciowych
Tytuł problemu – „Działania regulacyjne w procesie migracji do sieci ALL-IP – doświadczenia HAKOM”

15-19.05.2017
Wizyta studyjna – Słowenia, Lubljana
Instytucja przyjmująca – Inspektorat Środowiska i Planowania Przestrzennego Republiki Słowenii
Tytuł problemu – „Skuteczny nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów”

25-27.04.2017
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Urząd Ochrony Konkurencji
Tytuł problemu – „Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”

24-28.04.2017
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Departament Sztuki Literatury i Bibliotek
Tytuł problemu – „Kalkulator wartości ekonomicznej wydarzenia kulturalnego – aplikacja online”

10-13.04.2017
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Departament Państw Europy Środkowej
Tytuł problemu – „Dobre praktyki we współpracy transgranicznej z Republiką Federalną Niemiec”

9-15.04.2017
Wizyta studyjna – Wielka Brytania, Londyn
Instytucja przyjmująca – Departament Gospodarki, Energii i Strategii Przemysłu
Tytuł problemu – „Praktyki reformy Krajowego Biura Miar i Regulacji Wlk. Brytanii – założenia i rezultaty”

5-14.04.2017
Wizyta studyjna – Niemcy, Bonn
Instytucja przyjmująca – Niemiecka Fundacja Nauki
Tytuł problemu – „Rodzaje, sposób oceny oraz rozliczanie raportów z realizacji projektów badawczych”

2-8.04.2017
Wizyta studyjna – Niemcy, Bonn
Instytucja przyjmująca – Niemiecka Fundacja Nauki
Tytuł problemu – „System składania i oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w niemieckiej instytucji grantowej”

2-11.04.2017
Wizyta studyjna – Czachy, Praga, Ostrawa
Instytucja przyjmująca – Czeski Urząd Górniczy
Tytuł problemu – „Dobre praktyki eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych”

20-23.03.2017
Wizyta studyjna – Szwecja, Örebro
Instytucja przyjmująca – Urząd Statystyczny w Szwecji
Tytuł problemu – „Wdrażanie jednostki statystycznej 'przedsiębiorstwo’ w statystyce strukturalnej przedsiębiorstw”

12-17.03.2017
Wizyta studyjna – Luksemburg
Instytucja przyjmująca – Europejski Trybunał Obrachunkowy
Tytuł problemu – „Wykorzystanie doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie kontroli wykonania zadań”

4-11.03.2017
Wizyta studyjna – Cypr, Nikozja
Instytucja przyjmująca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Oddział Funduszy
Europejskich
Tytuł problemu – „Zapoznanie się z procesem ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Cyprze”

26.02.-03.03.2017
Wizyta studyjna – Szwecja, Jönköping
Instytucja przyjmująca – Gmina Vaggeryd
Tytuł problemu – „Porównanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szczególności w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji”

29.01.-11.02.2017
Wizyta studyjna – Niemcy, Bonn
Instytucja przyjmująca – Federalny Urząd ds. Kolejnictwa
Tytuł problemu – „Nadzór Federalnego Urzędu ds. Kolejnictwa nad podmiotami rynku kolejowego w Niemczech”

11-17.12.2016
Wizyta studyjna – Portugalia, Lizbona
Instytucja przyjmująca – Rada Miejska w Lizbonie
Tytuł problemu – „Budowanie relacji z klientami urzędów administracji publicznej w Portugalii na przykładzie Camara Municipal de Lisboa”

11-14.12.2016
Wizyta studyjna – Francja, Paryż
Instytucja przyjmująca – Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych
Tytuł problemu – „Profilowanie grup przedsiębiorstw”

4-12.12.2016
Wizyta studyjna – Słowacja, Bratysława
Instytucja przyjmująca – Najwyższy Urząd Kontroli w Słowacji
Tytuł problemu – „Zarządzanie procesami w instytucji kontrolnej na przykładzie NKU Słowacja”

21-25.11.2016
Wizyta studyjna – Irlandia, Dublin
Instytucja przyjmująca – Narodowa Rada ds. Hemofilii, Urząd Usług Zdrowotnych
Tytuł problemu –„Poznanie systemu leczenia hemofilii poprzez dostawy domowe czynników krzepnięcia i system organizacyjny w Irlandii”

14-25.11.2016
Wizyta studyjna – Niemcy, Bad Arolsen
Instytucja przyjmująca – Międzynarodowa Służba Poszukiwań
Tytuł problemu – „Sprawniejsze prowadzenie postępowań administracyjnych”

13-20.11.2016
Wizyta studyjna – Irlandia, Dublin
Instytucja przyjmująca – Komisja Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Tytuł problemu –„ Narzędzia służące zwiększeniu wykrywalności karteli”

13-19.11.2016
Wizyta studyjna – Francja, Paryż
Instytucja przyjmująca – Generalna Dyrekcja Finansów Publicznych
Tytuł problemu –„ Walka z międzynarodową przestępczością podatkową”

31.10 – 4.11.2016
Wizyta studyjna – Wielka Brytania, Londyn
Instytucja przyjmująca – Urząd Skarbowy i Celny Jej Wysokości
Tytuł problemu – „Zagadnienia kontroli podatkowej na terenie PL i GB”

11-20.10.2016
Wizyta studyjna – Holandia, Haga
Instytucja przyjmująca – Central Agency for Statistics CBS
Tytuł problemu –„ Doskonalenie procesu przeprowadzania badań: zużycia i obrotu środków ochrony roślin oraz dostaw i zużycia nawozów. Poszukiwanie dobrych praktyk z obszaru sprawozdawczości rolno-środowiskowej”

10-14.10.2016
Wizyta studyjna – Belgia, Bruksela
Instytucja przyjmująca – Wallonie-Bruxelles-International
Tytuł problemu –„Analiza procesu naboru projektów do Programów Wykonawczych oraz sposobów promocji współpracy bilateralnej po stronie belgijskiej, realizowanych w ramach polsko – walońskiej umowy o współpracy”

10-21.10.2016
Wizyta studyjna – Grecja, Ateny
Instytucja przyjmująca – Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – język grecki; Ministry of Infrastructure, Transport and Networks – język angielski
Tytuł problemu – „Wpływ kryzysu migracyjnego na transport w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stanowiących granice zewnętrzne UE”

09-13.10.2016
Wizyta studyjna – Belgia, Bruksela
Instytucja przyjmująca – Federal Belgian Police
Tytuł problemu –„Nowa perspektywa funduszy unijnych, nowe wyzwania do osiągnięcia”

03-07.10.2016
Wizyta studyjna – Austria, Wiedeń
Instytucja przyjmująca – Statistik Austria
Tytuł problemu –„Różnorodność rozwiązań stosowanych w prowadzeniu rejestru adresowego, budynków i mieszkań oraz ewentualna możliwość wykorzystania doświadczeń Urzędu Statystycznego Austrii w prowadzonym przez Prezesa GUS rejestrze TERYT”

02-07.10.2016
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Puncovní Úřad Praha
Tytuł problemu –„Zebranie i wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru probierczego. Pozyskanie wiedzy o rozwiązaniach technicznych i prawnych”

02-07.10.2016
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Puncovní Úřad Praha
Tytuł problemu –„Zebranie i wymiana doświadczeń w zakresie oznaczania zawartości metali szlachetnych metodami analitycznymi oraz spektroskopii XRF. Pozyskanie wiedzy o rozwiązaniach technicznych i prawnych w zakresie nadzoru nad handlem biżuterią w Czechach”

18-24.09.2016
Wizyta studyjna – Niemcy, Postdam
Instytucja przyjmująca – Polizeipräsidium des Landes Brandenburg – Beauftrager für die deutsch-polnischen Beziehungen
Tytuł problemu –„ Kastor i Polluks – transfer wiedzy i rozwiązań organizacyjnych w zakresie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Policji”

12-20.09.2016
Wizyta studyjna – Szwecja, Sztokholm
Instytucja przyjmująca – National Post and Telecom Agency
Tytuł problemu –„ Poznanie e-usług i rozwiązań organizacyjnych w PTS – najnowocześniejszym Urzędzie w Szwecji”

11-16.09.2016
Wizyta studyjna – Węgry, Budapeszt
Miejsce docelowe – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály
Tytuł problemu –„ Zebranie i wymiana doświadczeń w zakresie oznaczania zawartości metali szlachetnych w ich stopach metodami analitycznymi oraz metodami spektroskopii XRF.Pozyskanie wiedzy o rozwiązaniach organizacyjnych i prawnych zastosowanych w urzędzie na Węgrzech”

11-16.09.2016
Wizyta studyjna – Węgry, Budapeszt
Instytucja przyjmująca – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály
Tytuł problemu –„ Rozwiązania organizacyjne stosowane w administracji probierczej na Węgrzech oraz wymiana doświadczeń w zakresie oznaczania zawartości metali szlachetnych w stopach.”

04-10.09.2016
Wizyta studyjna – Niemcy, Postdam
Instytucja przyjmująca – Polizeipräsidium des Landes Brandenburg
Tytuł problemu –„ Procedury naboru do pracy w Policji niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem obcokrajowców”

02-13.09.2016
Wizyta studyjna – Portugalia, Lizbona
Instytucja przyjmująca – IAPMEI – Agencia para a Competitividade e Inovacao, I.P.
Tytuł problemu –„ Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego, z uwzględnieniem współfinansowania projektów ze środków unijnych”

21-27.08.2016
Wizyta studyjna – Słowacja, Bratysława
Instytucja przyjmująca – Puncový úrad Slovenskej Republiky
Tytuł problemu –„ Sposoby prowadzenia nadzoru nad rynkiem metali szlachetnych dystrybuowanych w sposób tradycyjny oraz w formie e-sprzedaży”

21-27.08.2016
Wizyta studyjna – Słowacja, Bratysława
Instytucja przyjmująca – Puncový úrad Slovenskej Republiky
Tytuł problemu –„ Oznaczanie metali szlachetnych w stopach i wyrobach jubilerskich z wykorzystaniem techniki fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej oraz metod analizy chemicznej”

31.07-06.08.2016
Wizyta studyjna – Włochy Rzym
Instytucja przyjmująca – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Tytuł problemu –„ Efektywne usuwanie skutków naruszeń prawa przez organy ochrony konkurencji i konsumentów (decyzje zobowiązujące i inne publicznoprawne środki mogące skutkować przysporzeniem konsumenckim). Wizyta studyjna w AGCM w Rzymie”

28.07-06.08.2016
Wizyta studyjna – Włochy, Rzym
Instytucja przyjmująca – Autorita per le Garanzie nelle Communicazioni (AGCOM)
Tytuł problemu –„ AGCOM (włoski regulator telekomunikacyjny) jako wzór rozwoju usług e-administracji, skutecznej kontroli telekomunikacyjnej oraz egzekucji obowiązków regulacyjnych”

24-30.07.2016
Wizyta studyjna – Czechy, Ostrawa
Instytucja przyjmująca – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří
Tytuł problemu –„ Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych”

02-09.07.2016
Wizyta studyjna – Holandia, Utrecht
Instytucja przyjmująca – Belastingdienst/The Netherlands Tax and Customs Administration Expertisecentrum Handhaving en Inteligence/ Center for Compliance Risk Management and Inteligence
Tytuł problemu – „Poznanie metod skutecznego prowadzenia kontroli podatkowych”

02-09.07.2016
Wizyta studyjna – Holandia, Utrecht
Instytucja przyjmująca – Belastingdienst/The Netherlands Tax and Customs Administration Expertisecentrum Handhaving en Inteligence/ Center for Compliance Risk Management and Inteligence
Tytuł problemu – „Poprawa efektywności kontroli podatkowej i typowania podmiotów do kontroli. Zmniejszenie skali oszustw podatkowych”

19-25.06.2016
Wizyta studyjna – Holandia, Haga
Instytucja przyjmująca – Rijkswaterstaat
Tytuł problemu – „Zawładnąć ryzykiem”

19-25.06.2016
Wizyta studyjna – Holandia, Haga
Instytucja przyjmująca – Rijkswaterstaat
Tytuł problemu – „Proces szyty na miarę”

12-18.06.2016
Wizyta studyjna – Szwecja, Sztokholm
Instytucja przyjmująca – Statistics Sweden
Tytuł problemu – „Wykorzystanie danych informatycznych z sieci handlowych „danych skanowanych” na potrzeby badania cen detalicznych; w tym obliczanie wskaźnika CPI”

28.05-04.06.2016
Wizyta studyjna – Irlandia, Nenagh
Instytucja przyjmująca – Customs Division, Office of the Revenue Commissioners, Government Offices
Tytuł problemu – „Polska a Irlandia – benchmarking doświadczeń”

22.05-01.06.2016
Wizyta studyjna – Niemcy,  Berlin
Instytucja przyjmująca – Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen
Tytuł problemu – „Dobre praktyki w administracji publicznej kluczem do zwiększenia zaufania obywateli do państwa i prawa”

22.05-01.06.2016
Wizyta studyjna – Belgia Bruksela
Instytucja przyjmująca – Secretariat General, European Commission
Tytuł problemu – „Kształtowanie programu prac legislacyjnych – dobre praktyki i narzędzia informatyczne”

16-26.05.2016
Wizyta studyjna – Belgia, Bruksela
Instytucja przyjmująca – European Commission
Tytuł problemu – Implementacja dobrych praktyk w zakresie kontroli i audytu metod uproszczonych stosowanych przy rozliczaniu wydatków w ramach Programu INTERREG V-a

08-13.05.2016
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Agentuře ochrany přírody a krajiny Českij Republiki
Tytuł problemu – „Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Czechach i Polsce”

08-13.05.2016
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Agentuře ochrany přírody a krajiny Českij Republiki
Tytuł problemu – „Ochrona gatunkowa w Polsce i Czechach – wymiana doświadczeń”

08-13.05.2016
Wizyta studyjna – Czechy, Praga
Instytucja przyjmująca – Agentuře ochrany přírody a krajiny Českij Republiki
Tytuł problemu – „Ochrona gatunkowa w Polsce i Czechach – wymiana doświadczeń”

07-14.05.2016
Wizyta studyjna – Wielka Brytania, Liverpool
Instytucja przyjmująca – Liverpool John Moores University
Tytuł problemu – „Podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i ochrony zdrowa współfinansowanych ze środków europejskich”

16-23.04.2016
Wizyta studyjna – Wielka Brytania, Newport
Instytucja przyjmująca – UK Intellectual Property Office
Tytuł problemu – „Wizyta w UKIPO w związku ze zmianą systemu rozpatrywania znaków towarowych”