Kontakt

Michał Przybyszewski – rekrutacja, organizacja wizyt, rozliczenia
tel.: +48 22 60 80 178

fax: +48 22 60 80 113

argonauci@ksap.gov.pl

Kierownik projektu – dr Marcin Sakowicz
tel.: +48 22 60 80 120

Biuro Dyrektora
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa