KSAP

Ustawową misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Misja ta jest realizowana poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia stacjonarnego oraz ustawicznego w formie krótszych i dłuższych form szkoleniowych. Szkoła prowadzi również intensywną współpracę międzynarodową organizując wizyty studyjne i realizując projekty twinningowe. Szkoła jest członkiem międzynarodowych sieci szkół administracji publicznej, co sprawia, że ma stały dostęp do wiedzy na temat trendów w rozwoju administracji w różnych krajach. Szkoła współpracuje z kadrą kierowniczą urzędów polskiej administracji publicznej, co zapewnia bieżącą aktualizację wiedzy na temat potrzeb i ich uwzględnianie w ofercie Szkoły. Cel projektu odpowiada realizowanym od ponad 10 lat działaniom Szkoły, przez co doświadczenia i najlepsze praktyki mogą być z powodzeniem wykorzystane w ramach planowanych do realizacji wizyt studyjnych. Do zbliżonych tematycznie działań realizowanych do tej pory przez Szkołę należą: organizacja zagranicznych wizyt studyjnych dla słuchaczy oraz staży krajowych i zagranicznych, organizacja wizyt studyjnych w Szkole oraz w polskich urzędach administracji publicznej dla przedstawicieli administracji z innych krajów itp.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej