Aktualności

Strona Aktualności, to krótkie notatki informujące o postępach w projekcie, a także odpowiedzi na pojawiające się pytania.

25.04.2018 r.

Sesja podsumowująca „Argonauci – uczmy się od siebie” – 24 kwietnia 2018 r.

Celem sesji podsumowującej w formacie Open Space była wymiana doświadczeń z realizacji projektu i wzajemne uczenie się oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, wpisujących się
w najważniejsze cele projektu tj.:

 • nabycie wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji przez uczestników wizyt,
 • rozbudowa potencjału administracji publicznej do wprowadzenia dobrych praktyk w zarządzaniu i realizacji polityk publicznych,
 • promocja powstawania sieci współpracy na rzecz realizacji długoterminowych celów i strategii.

W trakcie sesji zgłoszono 16 tematów, które następnie omówiono podczas 3 sesji roboczych. Tematy, które zostały zgłoszone bardzo szybko, były różnorodne i poruszały wiele istotnych, z punktu widzenia uczestnika projektu Argonauci, kwestii. Sesja potwierdziła, iż projekt zyskał popularność i akceptację w administracji, uczestnicy podkreślali potrzebę kontynuacji projektu oraz dalszej komunikacji i przepływu informacji między uczestnikami pierwszej edycji.

W spotkaniu udział wzięło 39 uczestniczek i uczestników.

Open Space

Open Space – Otwarta Przestrzeń to metoda pracy z grupami na ważne dla nich tematy. Open Space jest procesem samoorganizacji grupy – uczestnicy samodzielnie tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania spotkania, jednak wg określonych reguł. Dzięki temu metoda Open Space umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników.

01.03.2018

Rusza ostatni nabór do Programu „Argonauci” – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej – pilotaż.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 19 marca br.

18.12.2017

UWAGA!!

W związku z nowo otwartym naborem  (termin składania wniosków 18.12.2017-31.01.2018) zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby programem Argonauci na spotkanie informacyjne które odbędzie się 4 stycznia (czwartek) w KSAP o godzinie 15:00.

23.10.2017

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby programem Argonauci na spotkanie informacyjne które odbędzie się 26 października (czwartek) w KSAP o godzinie 15:00.

13.09.2017

Uwaga!  Przedłużamy projekt Argonauci.  Możliwość odbycia wizyty studyjnej do 9 grudnia 2017r. Więcej informacji o nowych naborach już wkrótce.

04.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem wsparcia, gdzie znajdą Państwo listę zrealizowanych i planowanych wizyt studyjnych oraz terminy sesji coachingowych.

20.03.2017

Wystartował kolejny nabór do projektu. Formularze zgłoszeniowe można składać od 20 marca do 28 kwietnia br. Aplikacje rozpatrywane są na bieżąco w kolejności zgłaszania.

Kolejny – ostatni – nabór w programie zaplanowany został na 1 – 31 maja br.

01.02.2017

Ruszył kolejny nabór do Programu „Argonauci”. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 28 lutego.

Kolejny nabór do projektu planujemy w dn. 1-19 marca.

18.10.2016

Ogłaszamy nowe nabory do Programu Argonauci.

W tym roku wnioski przyjmujemy jeszcze w trzech naborach:

 • 10-29 października
 • 31 października – 25 listopada
 • 28 listopada – 15 grudnia.

10.10.2016

Rozpoczęła się kolejna rekrutacja do Programu Argonauci. Zgłoszenia przyjmujemy do 29.10.2016 r.

14.09.2016

Rozpoczęła się kolejna rekrutacja do Programu Argonauci. Zgłoszenia przyjmujemy do 07.10.2016 r.

11.07.2016

Rozpoczęła się kolejna rekrutacja do Programu Argonauci. Zgłoszenia przyjmujemy do 10.09.2016 r.

09.05.2016

Informujemy, że wydłużamy termin składania wniosków w III naborze. Obecnie obowiązujący termin to 31.05.2016 r.

17.03.2016

Publikujemy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną i zostały zatwierdzone do realizacji: Argonauci I nabór – Lista zatwierdzonych projektów

19.01.2016

Pierwszy nabór za nami – wpłynęły 23 zgłoszenia – każdy z uczestników więc ma szanse na uzyskanie finansowania swojej wizyty. Czekamy na ostatnie podpisane wersje papierowe wniosków i przystępujemy do oceny formalnej oraz merytorycznej.

Jednocześnie uruchamiamy nowy nabór i zachęcamy do aplikowania – szanse są bardzo duże! Doświadczenie dotychczasowych aplikujących pokazuje, że Instytucje Przyjmujące bardzo entuzjastycznie podchodzą do współpracy (nawet jeśli jest to dopiero pierwszy kontakt)

Nowy nabór potrwa do 29.02.2016 r.

22.12.2015

Dla tych, co potrzebują, aby od Instytucji Przyjmującej uzyskać „list intencyjny”, zamieszcza oficjalną informację o Argonautach: ARGONAUTS 2016 – information in English

15.12.2015

Argonauci w 6 krokach:
1. załóż konto i zapoznaj się z wnioskiem
(wniosek można pobrać w formacie .doc – wzór formularza aplikacyjnego – wniosek trzeba złożyć poprzez system aplikacyjny)
2. zdefiniuj problem / wyzwanie (ideą Argonautów jest znalezienie rozwiązań / dobrych praktyk dla konkretnych problemów / wyzwań, a nie ogólne dywagacje)
3. znajdź Instytucję Przyjmującą (to uczestnik / urząd odpowiada za nawiązanie współpracy), opracujcie wstępny program wizyty i poproś o list intencyjny (jako potwierdzenie, że Instytucja Przyjmująca faktycznie będzie partnerem wizyty)
4. wypełnij wniosek i wyślij go on-line jak najszybciej (na bieżąco sprawdzamy wnioski pod względem formalnym i pomagamy dopracować pomysły, złożony wniosek możemy odesłać do poprawy)
5. złożony wniosek wydrukuj, uzyskaj podpis Dyrektora Generalnego / Kierownika Instytucji (warto wcześniej porozmawiać z kierownictwem o swoich planach), podpisany wniosek prześlij do KSAP
6. Czekaj na informacje o zatwierdzonych projektach 🙂
Pierwsze wnioski już spływają. Pomysły są bardzo ciekawe i mamy nadzieję, że rezultatem planowanych wizyt będzie poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

08.12.2015

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na często pojawiające się pytania:

1. Jaki okres realizacji projektu należy wpisać w przypadku 10-dniowego pobytu? Biorąc pod uwagę, że w ramach 10-dniowego projektu spędza się również dwa dni weekendu w miejscu, gdzie znajduje się instytucja przyjmująca, myślę, że musiałoby to być 12 dni. Czy należałoby również uwzględnić fakt, iż skoro pobyt rozpoczyna się w poniedziałek rano, przyjazd nastąpi w niedzielę, a z kolei wyjazd w sobotę, ponieważ pobyt kończy się w piątek po południu, a zatem to kolejne dwa dni, co daje 14 dni?

W projekcie mamy max. 10 dni na wizytę – okres ten obejmuje całość wizyty (łącznie z weekendem) – dyskutowaliśmy już wcześniej to zagadnienie (w trakcie projektowania wniosku) i na chwilę obecną nie ma możliwości wydłużenia wizyty do 12 dni. Jest to 10 dni kalendarzowych.
Podobnie jest z podróżą – w pilotażu ograniczamy się jedynie do krajów europejskich, podróże więc będą stosunkowo krótkie, dlatego też muszą zmieścić się one w 10 dniach.

2. Czy znalezienie noclegu należy do mnie? Czy są co do tego jakieś wskazówki, szczególnie co do ceny?

Znalezienie noclegu należy do uczestnika (jednostki wysyłającej). Nie ma określonego standardu czy dodatkowych wymogów. Ograniczają nas jedynie wysokości diet/ryczałtów z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zwracamy koszty rzeczywiste, maksymalnie do kwot ujętych w rozporządzeniu (kraje mają różne stawki).

3. W jaki sposób mogę potwierdzić znajomość języka na poziomie co najmniej B2?

Na etapie rekrutacji wystarczy zaznaczyć znajomość języka. Przed oceną wniosków będę prosił o przesłanie drogą mailową potwierdzenia znajomości języka (skan certyfikatu, dyplomu itp. a jeśli nie ma żadnych dokumentów poświadczających, to lektorzy KSAP będą weryfikowali znajomość języka podczas rozmowy telefonicznej).

4. Jednostki Przyjmujące – jak mają urzędy je pozyskiwać? Na jakim etapie KSAP włącza się w pomoc aplikantowi/urzędowi?

Sposobów może być kilka:
– już jest jakaś współpraca pomiędzy jednostkami (z wcześniejszych projektów), wtedy ścieżka jest już znana i nie ma z tym problemu
– znamy osoby z innych krajów (wspólnie byliśmy na konferencji, szkoleniu, wizycie studyjnej) – wtedy jest to nasza osoba kontaktowa, która może nas pokierować do odpowiednich osób i z nimi ustalamy szczegóły (oczywiście niekoniecznie uczestnik musi kogoś znać.  Wierzę, że w urzędzie jest ktoś, kto ma jakieś kontakty za granicą).

A jeśli już tak się zdarzy, że nikogo nie znamy, to wybieramy sobie kraj, do którego chcemy jechać (przeszukujemy internet i opracowania w poszukiwaniu podobnych wyzwań/rozwiązań) i piszemy do pokrewnej instytucji, że planujemy wizytę studyjną dotyczącą naszego problemu (opisujemy wyzwanie) i pytamy czy mieli podobne wyzwania i czy zgodzą się nas przyjąć na wizytę.
Jako KSAP nie włączamy się w poszukiwanie instytucji przyjmujących na żadnym etapie (to też może być kształcące dla uczestników i sprawia, że są odpowiedzialni za to, co robią). W przyszłym tygodniu zamieścimy na stronie projektu pismo w j. angielskim, że jest program Argonauci, że KSAP go realizuje, będzie informacja na czym program polega, kto go finansuje, że potrzebujemy listu intencyjnego z instytucji przyjmującej. Podobno niektóre urzędy za granicą wymagają formalnej informacji.

Później, po zakończeniu rekrutacji, będziemy pomagali dopracować programy zatwierdzonych wizyt.

27.11.2015

 • Mamy zaakceptowany wniosek – ruszamy z rekrutacją (aplikować można w dniach 01.12.2015 – 15.01.2016)
 • Dotychczas założone konta i złożone wnioski w formularzu rekrutacyjnym zostaną usunięte (był to formularz testowy)
 • Na stronie jest nowa wersja Przewodnika – istotne zmiany to:
  • uaktualniony harmonogram
  • 2 dniowe grupowe sesje coachingowe dla uczestników projektu i ich przełożonych (opcjonalnie), podczas których wspólnie dopracujemy programy wizyt oraz poznamy narzędzia ułatwiające wprowadzanie zmian w organizacji – w projekcie zależy nam nie tylko na poznaniu dobrych praktyk z innych krajów, ale również na wprowadzeniu ich w Waszych organizacjach (wiele osób zwracało uwagę, że takie wsparcie może być bardzo przydatne – udało się uzyskać na to fundusze!)
 • Wkrótce na stronie pojawi się „dokument” w wersji angielskiej informujący o Programie – aby łatwiej można było uzyskać wymagany list intencyjny z Instytucji Przyjmującej